Géoplan pour les nuls


hexa02b.gif Présentation

 

hexa02b.gif Géoplan et vous

       hexa01f.gif Utilisation pratique
       hexa01f.gif Base de donnée

 

hexa02b.gif Exemples de séquences

        hexa01f.gif Collège
        hexa01f.gif Lycée

 Le triangle.....

  

 

      hexa01f.gif ABC

      hexa01f.gif isocèle

      hexa01f.gif équilatéral

      hexa01f.gif rectangle

      hexa01f.gif avec ses milieux

      hexa01f.gif ABC avec ses médianes

      hexa01f.gif ABC avec ses hauteurs

      hexa01f.gif ABC ses médiatrices

      hexa01f.gif ABC avec ses bissectrices

 


mail05b.gif

arrow8_L.gifarrow8_R.gif

house05a.gif